Spørsmål & Svar


Konkurranser?

Konkurranser der du skal delta på mobilen finner du både i aviser og blader. Du melder deg på ved å sende en SMS med det spesifikke ordet som gjelder for den konkurransen. Du er derfor avhengig av tilgang til en mobiltelefon for å delta i konkurransen.Hele gjennomføringen av konkurransen skjer på mobilen, og vinnere vil også bli kontaktet per mobil.


Hvor finner man informasjon om vinnere av konkurransene?

Når en konkurranse er ferdig og vinneren avklart, blir samtlige vinnere kontaktet direkte. Dette gjør vi for å kunne gi informasjon om gevinst, praktisk gjennomføring osv.I de konkurransene der det er finale hver uke, presenteres også vinneren fortløpende. Det kan være utenforstående faktorer som spiller inn, som gjør at presentasjon vinneren blir utsatt, for eksempel at vi ikke får tak i vinneren direkte.


Hvorfor tar det lang tid før jeg får tilbake SMS-en?

Ved en sjelden anledning kan det være forsinkelse på SMS-en som sendes i retur til deg, dette er faktorer som vi ikke kan kontrollere. Så snart vi mottar SMS-en din i systemet vi bruker, sendes automatisk svar-SMS-en ut. Eventuelle forsinkelser kan være grunnet mobildekning, operatørenes belastning m.m.

Hva er telefonavgift?

Telefonavgiften er det gebyret noen operatører belaster deg med når du sender SMS. Avgiftens størrelse varierer fra operatør til operatør. Hvis du vil vite den nøyaktige kostnaden, må du kontakte operatøren din.

Hvorfor får jeg SMS til mobilen min når jeg deltar i en konkurranse?

I våre Web baserte konkurranser vil du få en SMS tilbake hver du deltar i finalen. Denne er sendt ut for å informere deg om at det koster penger å delta i finalen. Klikke på finale knappen er dermed det samme som å sende en SMS og melde seg på finalen. Mer om dette i våre konkurranseregler og i reglene for hver enkelt konkurranse.

Når kan man finne ut hvem som har vunnet?

Når en konkurranse er ferdig og vinneren avklart, blir samtlige vinnere kontaktet direkte. Dette gjør vi for å kunne gi informasjon om gevinst, praktisk gjennomføring osv.Etter dette annonseres vinnerene på www.smsogvinn.no Vinnere annonseres fortløpende.


Hvordan stopper jeg tjenesten?

Du kan til enhver tid stoppe tjenesten ved å sende STOPP til nummeret du får meldinger fra. F.eks STOPP til 1906. Er du medlem av flere tjenester på et kortnummer må det spesifiseres hvilken tjeneste du vil avslutte f.eks DBREISESTOPP til 1906.

Hvorfor er det noen ganger de samme personene som har vunnet i flere av konkurransene?

Dette er kun basert på dyktighet hos deltakerne. Mange deltar flere ganger og blir veldig raske på å svare korrekt. Alle kan konkurrere flere ganger i alle konkurransene våre.

Jeg deltok i en konkurranse fordi jeg trodde det var gratis. Jeg føler meg litt lurt.

Det er uttrykt klart og tydelig flere steder på alle våre konkurranser at det koster penger å delta (i konkurransereglene, din personlige side og spesifikt i hver eneste konkurranse.) Det koster kr 45 pr uke å delta.

Det er helt opp til hver enkelt om man ønsker å delta i konkurransen eller ikke, og informasjon om dette er tilgjengelig fra flere steder i konkurransene og på våre websider. Husk at for å delta i betalingskonkurransene våre, må du ha tilgang til mobil da betalingen skjer via mobil fakturaen.